Privacy verklaring AVG

Privacyverklaring conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG spelregels voor Sprankel-Coach, vitaliteitscoach zijn als volgt:

 1. Sluit kantoorruimte af bij het (tijdelijk) verlaten van de werkplek.
 2. Zorgt voor kasten die op slot kunnen, waar persoonsgegevens in bewaard worden.
 3. Bij overname van beeldschermen door ICT-leveranciers, worden privacygegevens eerst goed afgesloten.
 4. De werkplek is zodanig, dat het scherm niet naar (open) raamzijde is gericht.
 5. Voert vertrouwelijke (telefoon)gesprekken in een daarvoor bestemde ruimte.
 6. Zorgt voor installatie van de recentste beveiligingssoftware van operating systemen.
 7. Let goed op “phishing-mails”.
 8. Zorgt voor “sterke” wachtwoorden.

AVG Privacyverklaring

Sprankel-Coach, gevestigd aan de Molmerlaan 21, 4731 WT te Oudenbosch) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Sprankel-Coach gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De gegevens worden door u verstrekt via de telefoon, via persoonlijk contact of via e-mail.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Adresgegevens
 5. Telefoonnummer
 6. E-mailadres
 7. Bepaalde ter zake doende gezondheidsgegevens
 8. Verzekeringsnummer; indien van toepassing
 9. Burgerservicenummer; indien van toepassing voor verzekering

Waarom heb ik die gegevens nodig?

Sprankel-Coach heeft uw gegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u persoonlijk voedings- en leefstijladvies te kunnen geven, het af kunnen handelen van uw betaling en overig contact. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde “bijzondere” en/of “gevoelige” gegevens. Dit wordt gedaan, in verband met het verstrekken van preventieve gezondheidszorg en om mogelijk door te verwijzen naar andere zorgverleners.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Sprankel-Coach is wettelijk verplicht uw persoonsgegevens zeven jaar (7) te bewaren, gerekend na het einde van de behandeling.

Delen met anderen.

Sprankel-Coach zal uw gegevens indien noodzakelijk en uitsluitend met uw toestemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk hierbij aan rapportage, of overdracht aan huisarts, of diëtist).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren, of te (laten) verwijderen, altijd na overlegging van uw geldig legitimatiebewijs. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar: info@sprankel-coach.nl

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Sprankel-Coach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of zijn er aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact op met Sprankel-Coach, de contactgegevens vindt u hier onder.

Meer informatie nodig?

Neemt u gerust contact op:

Sprankel-Coach
Molmerlaan 21
4731 WT  Oudenbosch
Tel. 06 20 422 729

E-mail:    info@sprankel-coach.nl
Website: www.sprankel-coach.nl

Als u doorgaat met het gebruik van mijn website, of als u op 'ACCEPTEREN' klikt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Als u hierover meer informatie wil, klik dan op: Mijn Cookiebeleid

De cookies op deze website zijn uitsluitend bedoeld 1) om U het gebruik van de website zo gemakkelijk mogelijk te maken en 2) om ons inzicht te geven in het gebruik van de website; daarvoor verzamelen wij statistische gegevens. Er worden op geen enkele manier privé gegevens verzameld of gebruikt. Als u via e-mail of antwoordformulier privé gegevens naar ons verstuurt, zijn deze gegevens niet door derden te lezen. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder uw cookie-instellingen in uw browser te wijzigen of u klikt op "ACCEPTEREN" dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten